Allround lubricant (univerzálne mazivá) - katalóg

Zoznam produktov

Obj. číslo Názov
26400040 WEICON AL-M 400K 400 gr
26400100 WEICON AL-M 1000 1,0 kg
26400500 WEICON AL-M 5000 5,0 kg
26400925 WEICON AL-M 25000 25 kg
27400400 WEICON AL-M 400 400 ml
26450040 WEICON AL-W 400K 400 gr
26450100 WEICON AL-W 1000 1,0 kg
26450500 WEICON AL-W 5000 5,0 kg
26450925 WEICON AL-W 25000 25 kg
27450400 WEICON AL-W 400 400 ml
26500040 WEICON AL-H 400K 400 gr
26500100 WEICON AL-H 1000 1,0 kg
26500500 WEICON AL-H 5000 5,0 kg
26500925 WEICON AL-H 25000 25 kg
27500400 WEICON AL-H 400 400 ml
26550035 WEICON AL-F 350 350 gr
26550040 WEICON AL-F 400K 400 gr
26550100 WEICON AL-F 1000 1,0 kg
26550500 WEICON AL-F 5000 5,0 kg
26550925 WEICON AL-F 25000 25 kg
27550400 WEICON AL-F 400 400 ml
26600040 WEICON AL-T 400K 400 gr
26600100 WEICON AL-T 1000 1,0 kg
26600500 WEICON AL-T 5000 5,0 kg
26600925 WEICON AL-T 25000 25 kg
27600400 WEICON AL-T 400 400 ml