Technické spreje

Technické spreje - katalóg

WEICON – tento názov predstavuje z pohľadu kvality skupinu vysokohodnotných produktov, ktoré sú už mnoho rokov úspešne nasadené vo všetkých oblastiach výroby, opráv, ošetrovania a údržby.

Určenie:
Povrchová a protikorózna ochrana
Čistenie a odmastňovanie
Mazanie
Mazacie a viacúčelové oleje
Kontaktné mazivá
Montážne spreje
Rozpúšťanie a separovanie
Ošetrovanie a ochrana
Kontrola a iné