WEICON Anti-seize - katalóg

Zoznam produktov:

Obj. číslo Názov
Montážna pasta – štandardná, šedá
26000001 WEICON Anti-Seize AS 010 SP 10 gr
26000003 WEICON Anti-Seize AS 030 PS 30 gr
26000012 WEICON Anti-Seize AS 040 P 120 gr
26000200 WEICON Anti-Seize AS 200 PR, tlakové balenie 200 ml
26000040 WEICON Anti-Seize AS 400 K 400 gr
26000045 WEICON Anti-Seize AS 450 450 gr
26000100 WEICON Anti-Seize AS 1000 1 kg
26000180 WEICON Anti-Seize AS 1800 1,8 kg
26000500 WEICON Anti-Seize AS 5000 5 kg
26000910 WEICON Anti-Seize AS 10000 10 kg
26000920 WEICON Anti-Seize AS 20000 20 kg
27000100 WEICON Anti-Seize ASA 100 100 ml
27000400 WEICON Anti-Seize ASA 400 400 ml
Montážna pasta – keramická, biela
26100003 WEICON Anti-Seize ASW 030 PS 30 gr
26100012 WEICON Anti-Seize ASW 040 P 120 gr
26100200 WEICON Anti-Seize ASW 200 PR, tlakové balenie 200 ml
26100040 WEICON Anti-Seize ASW 400 K 400 gr
26100045 WEICON Anti-Seize ASW 450 450 gr
26100100 WEICON Anti-Seize ASW 1000 1 kg
26100180 WEICON Anti-Seize ASW 1800 1,8 kg
26100500 WEICON Anti-Seize ASW 5000 5 kg
26100910 WEICON Anti-Seize ASW 10000 10 kg
26100920 WEICON Anti-Seize ASW 20000 20 kg
27050400 WEICON Anti-Seize ASW 400 400 ml
Montážna pasta – niklová, šedá
26050045 WEICON Anti-Seize ASN 450 450 gr
26050100 WEICON Anti-Seize ASN 1000 1 kg
26050180 WEICON Anti-Seize ASN 1800 1,8 kg
26050500 WEICON Anti-Seize ASN 5000 5 kg
26050910 WEICON Anti-Seize ASN 10000 10 kg
26050920 WEICON Anti-Seize ASN 20000 20 kg

Medená montážna pasta a sprej
26200003 WEICON Medená pasta KP 030 PEN 30 gr
26200012 WEICON Medená pasta KP 120 P, so štetcom 120 gr
26200045 WEICON Medená pasta KP 450 450 gr
26200050 WEICON Medená pasta KP 500 P, so štetcom 500 gr
26200100 WEICON Medená pasta KP 1000 1 kg
26200200 WEICON Medená pasta KP 200 PK, tlakové balenie 200 ml
26200910 WEICON Medená pasta KP 10000 10 kg
27200400 WEICON Medená pasta KPS 400, sprej 400 ml