Máte problém s lepením?

Zákazník:
Firma*: Oblasť*:
Kontaktná osoba / Meno*: Oddelenie / Funkcia*:
Ulica, číslo.*:
PSČ*: Mesto*:
Telefón*: Mobil - Tel.*:
Fax*:
E-Mail*: Internet:
1. Aké materiály (označenie podľa normy, obchodný názov) majú byť navzájom lepené?
Vzorky môžu byť zaslané
2. Povrchová úprava
očistený od prachu eloxovaný
odmastený lakovaný s
zdrsnený leptaný s
pieskovaný nie je možná úprava povrchu
3. Typy pripojenia
prekrytie konektor povrchové pripojenie
skrutka závitom
cm X cm priemer
4. Prípustná pevnosť lepeného spoja
Bez významu Prípustná tolerancia
5. Akému zaťaženiu je vystavený lepený spoj počas pracovného procesu ?
eloxovanie hobľovanie vypaľovanie °C minúty
lakovanie rovnanie suchý kanál °C minúty
frézovanie mechanické
deformovanie
iné
brúsenie galvanizovanie poznámky
6. Aké sú kladené požiadavky na lepené diely?
Mechanické zaťaženie
(popis)
Teplota
(max./min.; nepretržitá/krátkodobá)
Chemické zaťaženie
(rozpúšťadlá, benzín, olej, voda, a. iné, nepretržité/krátkodobé)
7. Lepené diely sú používané ako: popis
8. Ako dlho by malo najviac trvať vytvrdnutie?
sekundy minúty
9. Aké požiadavky sú kladené na lepidlo?
10. V akom balení by malo byť lepidlo dodávané
g kg ml l
11. Prosím dajte nám vedieť vašu približnú spotrebu lepidla pre popísané použitie?
g kg ml l
Zadajte kód, ktorý vidíte na obrázku captcha