WEICON NÁRADIEALTIS Slovakia

Obchodná firma ALTIS Slovakia s.r.o. je priamym zástupcom nemeckej firmy WEICON GmbH. & Co. KG na Slovensku. V roku 2004 zmenila svoju právnu subjektivitu na právnickú osobu.
Predmetom činnosti spoločnosti je poradenstvo a predaj produktov WEICON.
Našou filozofiou je poskytnúť úplný servis pri používaní nami predávaných produktov WEICON. Ten spočíva v poradenstve pri výbere správneho produktu, overení vlastností vybraného produktu v konkrétnych podmienkach u zákazníka a predajný servis so včasnými dodávkami tovaru k zákazníkovi.