WEICON HT 300

WEICON HT 300 Je 1-zložková lepiaca a tesniaca hmota s vysokou priľnavosťou, ktorá vytvrdne vďaka vzdušnej vlhkosti (RTV) prakticky bez zmeny objemu (menej ako 3%).

WEICON HT 300 je zvlášť určený pre tepelne namáhané elastické lepenie, izolovanie, tesnenie a pečatenie.

Certifikát „TÜV“ Süddeutschland osvedčuje potvrdenie o možnosti použitia WEICON HT 300 na vývodoch odplyňovacích vývodov, pre plyny zo spaľovania olejov a plynov, kde teplota týchto plynov môže byť až do +2000C.

Veľmi dobrá odolnosť proti ropným olejom, riedeným kyselinám a lúhom, ako aj proti pohonným látkam (benzín, nafta a pod.)

Možnosti použitia:
Produkt určený zvlášť pre tepelne namáhané elastické
lepenie – izolovanie – tesnenie – pečatenie

• plošné tesnenie (stroje, motory, prevodovky, príruby a pod.)
• priemyselné pece
• plynové komíny
• vykurovacie systémy, ohrievače
• výfukové vedenia