WEICON RK-7000 / RK-7100 - konštrukčné lepidlá

Lepidlá sa vyznačujú veľmi dobrou súdržnosťou s materiálmi, ktoré sú vystužené vláknami, mnohými umelými hmotami, kovmi a pod.