2-zložkové lepidlá

WEICON Easy-Mix PE-PP

WEICON Easy-Mix PE-PP je 2-zložkové konštrukčné lepidlo na báze metakrylátu. Je zvlášť určené pre štrukturálne, vysoko pevné lepenie plastov s nízkym povrchovým napätím ako napr. PE, PP a TPE. Príprava povrchov materiálov pred ich lepením nie je potrebná.

WEICON RK-7200

WEICON Easy-Mix RK-7200 je veľmi pevné, rýchlo tuhnúce, bezrozpúšťadlové štrukturálne lepidlo na báze MMA (metylmetakrylát) s veľmi dobrou priľnavosťou na najrozličnejších materiáloch.

WEICON WP plastický kov

WEICON WP je keramikou plnený, pastovitý dvojzložkový systém z epoxidovej živice na ochranu veľmi namáhaných povrchov. Nános produktom WEICON WP ponúka veľmi vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a treniu a je veľmi odolný voči chemikáliám.

WEICON WP zabraňuje strate kovu a nahrádza doteraz bežné zliatiny, keramické kachličky alebo gumené obloženia odolné proti opotrebovaniu.

WEICON WP sa môže používať buď na obnovenie opotrebovaných kovových plôch, alebo ako nános odolný proti opotrebovaniu. Veľmi vysoká úroveň ochrany povrchu sa dosiahne, ak sa opotrebovanie prebieha šikmo dopadajúcimi časticami.

Plastické kovy

WEICON Plastické kovy sú ideálnym materiálom, s ktorým je možné vykonávať rýchle a trvalé opravy, lepenie a povrchovú úpravu na rôznych materiáloch. Ich používanie umožňuje šetriť náklady. Nemenej významné je využitie WEICON Plastických kovov pri výrobe nástrojov a foriem.
WEICON Plastické kovy sú 2-zložkové epoxidové systémy.

Epoxidová živica - tmel

Jednoducho spracovateľná, mnohostranne použiteľná, miesiteľná živica utesní, zaistí, zlepí, vyplní a je vhodná pre modelovanie. Pre rýchle opravy a opravné práce.
Odolnosť vysokým teplotám.

Opravné tyčky

WEICON Opravné tyčinky pre jednoduché riešenie pre všetky opravy a údržbu
Pre rýchle opravy, lepenie a tesnenie. Pre rôzne použitie, môžete voliť z viacerých druhov.
Vytvrdnutý materiál sa dá mechanicky opracovávať (vŕtať, pilovať, frézovať).
WEICON Opravné tyčinky držia na:
. kovoch
. dreve
. skle
. keramike
. betóne
. mnohých plastoch.

Epoxidové lepidlá

WEICON Epoxidové minútové lepidlá sú 2-zložkové sys­témy s extrémne veľkou lepiacou silou, tuhnú za studena a neobsahujú rozpúšťadlá. Umožňujú spojenie rôznych materiálov s vysokou pevnosťou v ťahu a na odolnos­ťou na úder. Pre tieto vlastnosti sú vhodné pre montáže, opravy a výrobu.

RK-1300 / RK-1500 Konštrukčné lepidlá

WEICON RK Konštrukčné lepidlá sú 2-zložkové sys­témy na báze metyl metakrylátu, ktoré rýchlo vytvrdnú pri izbovej teplote. Obidva systémy sa spracovávajú tzv. „no – mix“ spôsobom, takže miešanie obidvoch zložiek (lepidla a ak­tivátoru) nie je nutné. Polymerizácia nastáva akonáhle dôjde k spojeniu obidvoch ošetrených dielov.
WEICON RK Konštrukčné lepidlá poskytujú vysoko pev­né lepenie rôznych materiálov.
Lepenie kovov, plastov (okrem PP, PE, PTFE), skla, keramiky, kameňa, dreva, materiály z celulózy a pod.