WEICONLOCK - technické údaje

Tabuľka pre výber typu

WEICONLOCK
Obj. číslo Názov Objem Balenie/ks
30221020 WEICONLOCK AN 302-21 20 ml 20
30221150 WEICONLOCK AN 302-21 50 ml 12
30221200 WEICONLOCK AN 302-21 200 ml 8
30222020 WEICONLOCK AN 302-22 20 ml 20
30222150 WEICONLOCK AN 302-22 50 ml 12
30222200 WEICONLOCK AN 302-22 200 ml 8
30225150 WEICONLOCK AN 302-25 50 ml 12
30225200 WEICONLOCK AN 302-25 200 ml 8
30240020 WEICONLOCK AN 302-40 20 ml 20
30240150 WEICONLOCK AN 302-40 50 ml 12
30240200 WEICONLOCK AN 302-40 200 ml 8
30241020 WEICONLOCK AN 302-41 20 ml 20
30241150 WEICONLOCK AN 302-41 50 ml 12
30241200 WEICONLOCK AN 302-41 200 ml 8
30242020 WEICONLOCK AN 302-42 20 ml 20
30242150 WEICONLOCK AN 302-42 50 ml 12
30242200 WEICONLOCK AN 302-42 200 ml 8
30243110 WEICONLOCK AN 302-43 10 ml 30
30243020 WEICONLOCK AN 302-43 20 ml 20
30243150 WEICONLOCK AN 302-43 50 ml 12
30243200 WEICONLOCK AN 302-43 200 ml 8
30244150 WEICONLOCK AN 302-44 50 ml 12
30244200 WEICONLOCK AN 302-44 200 ml 8
30245050 WEICONLOCK AN 302-45 50 ml 12
30245200 WEICONLOCK AN 302-45 200 ml 8
30250020 WEICONLOCK AN 302-50 20 ml 20
30250150 WEICONLOCK AN 302-50 50 ml 12
30250050 WEICONLOCK AN 302-50 200 ml 8
30260020 WEICONLOCK AN 302-60 20 ml 20
30260150 WEICONLOCK AN 302-60 50 ml 12
30260200 WEICONLOCK AN 302-60 200 ml 8
30262020 WEICONLOCK AN 302-62 20 ml 20
30262150 WEICONLOCK AN 302-62 50 ml 12
30262200 WEICONLOCK AN 302-62 200 ml 8
30270020 WEICONLOCK AN 302-70 20 ml 20
30270150 WEICONLOCK AN 302-70 50 ml 12
30270200 WEICONLOCK AN 302-70 200 ml 8
30271020 WEICONLOCK AN 302-71 20 ml 20
30271150 WEICONLOCK AN 302-71 50 ml 12
30271200 WEICONLOCK AN 302-71 200 ml 8
30272020 WEICONLOCK AN 302-72 20 ml 20
30272150 WEICONLOCK AN 302-72 50 ml 12
30272200 WEICONLOCK AN 302-72 200 ml 8
30275150 WEICONLOCK AN 302-75 50 ml 12
30275200 WEICONLOCK AN 302-75 200 ml 8
30277150 WEICONLOCK AN 302-77 50 ml 12
30277200 WEICONLOCK AN 302-77 200 ml 8
30280020 WEICONLOCK AN 302-80 20 ml 20
30280150 WEICONLOCK AN 302-80 50 ml 12
30280200 WEICONLOCK AN 302-80 200 ml 8
30290020 WEICONLOCK AN 302-90 20 ml 20
30290150 WEICONLOCK AN 302-90 50 ml 12
30290200 WEICONLOCK AN 302-90 200 ml 8
30510150 WEICONLOCK AN 305-10 50 ml 12
30510200 WEICONLOCK AN 305-10 200 ml 8
30511150 WEICONLOCK AN 305-11 50 ml 12
30511200 WEICONLOCK AN 305-11 200 ml 8
30511300 WEICONLOCK AN 305-11 300 ml 12
30518150 WEICONLOCK AN 305-18 50 ml 12
30518200 WEICONLOCK AN 305-18 200 ml 8
30518300 WEICONLOCK AN 305-18 300 ml 12
30542020 WEICONLOCK AN 305-42 20 ml 20
30542150 WEICONLOCK AN 305-42 50 ml 12
30542200 WEICONLOCK AN 305-42 200 ml 8
30567150 WEICONLOCK AN 305-67 50 ml 12
30567200 WEICONLOCK AN 305-67 200 ml 8
30572150 WEICONLOCK AN 305-72 50 ml 12
30572200 WEICONLOCK AN 305-72 200 ml 8
30572300 WEICONLOCK AN 305-72 300 ml 12
30573150 WEICONLOCK AN 305-73 50 ml 12
30573200 WEICONLOCK AN 305-73 200 ml 8
30573300 WEICONLOCK AN 305-73 300 ml 12
30574150 WEICONLOCK AN 305-74 50 ml 12
30574200 WEICONLOCK AN 305-74 200 ml 8
30574300 WEICONLOCK AN 305-74 300 ml 12
30577150 WEICONLOCK AN 305-77 50 ml 12
30577200 WEICONLOCK AN 305-77 200 ml 8
30577300 WEICONLOCK AN 305-77 300 ml 12
30578150 WEICONLOCK AN 305-78 50 ml 12
30578200 WEICONLOCK AN 305-78 200 ml 8
30586020 WEICONLOCK AN 305-86 20 ml 20
30586150 WEICONLOCK AN 305-86 50 ml 12
30586200 WEICONLOCK AN 305-86 200 ml 8
30600020 WEICONLOCK AN 306-00 20 ml 20
30600150 WEICONLOCK AN 306-00 50 ml 12
30600200 WEICONLOCK AN 306-00 200 ml 8
30601020 WEICONLOCK AN 306-01 20 ml 20
30601150 WEICONLOCK AN 306-01 50 ml 12
30601200 WEICONLOCK AN 306-01 200 ml 8
30603020 WEICONLOCK AN 306-03 20 ml 20
30603150 WEICONLOCK AN 306-03 50 ml 12
30603200 WEICONLOCK AN 306-03 200 ml 8
30610020 WEICONLOCK AN 306-10 20 ml 20
30610150 WEICONLOCK AN 306-10 50 ml 12
30610200 WEICONLOCK AN 306-10 200 ml 8
30620020 WEICONLOCK AN 306-20 20 ml 20
30620150 WEICONLOCK AN 306-20 50 ml 12
30620200 WEICONLOCK AN 306-20 200 ml 8
30630020 WEICONLOCK AN 306-30 20 ml 20
30630150 WEICONLOCK AN 306-30 50 ml 12
30630200 WEICONLOCK AN 306-30 200 ml 8
30638020 WEICONLOCK AN 306-38 20 ml 20
30638150 WEICONLOCK AN 306-38 50 ml 12
30638200 WEICONLOCK AN 306-38 200 ml 8
30640020 WEICONLOCK AN 306-40 20 ml 20
30640150 WEICONLOCK AN 306-40 50 ml 12
30640200 WEICONLOCK AN 306-40 200 ml 8
30641020 WEICONLOCK AN 306-41 20 ml 20
30641150 WEICONLOCK AN 306-41 50 ml 12
30641200 WEICONLOCK AN 306-41 200 ml 8
30648020 WEICONLOCK AN 306-48 20 ml 20
30648150 WEICONLOCK AN 306-48 50 ml 12
30648200 WEICONLOCK AN 306-48 200 ml 8
30650020 WEICONLOCK AN 306-50 20 ml 20
30650150 WEICONLOCK AN 306-50 50 ml 12
30650200 WEICONLOCK AN 306-50 200 ml 8
30660150 WEICONLOCK AN 306-60 50 ml 12
30660200 WEICONLOCK AN 306-60 200 ml 8
30660300 WEICONLOCK AN 306-60 300 ml 12 WEICONLOCK 1-vá línia – NSF (“biele KBÚ”)
30143020 WEICONLOCK AN 301-43 20 ml 20
30143150 WEICONLOCK AN 301-43 50 ml 12
30143200 WEICONLOCK AN 301-43 200 ml 8
30170020 WEICONLOCK AN 301-70 20 ml 20
30170150 WEICONLOCK AN 301-70 50 ml 12
30170200 WEICONLOCK AN 301-70 200 ml 8
30165150 WEICONLOCK AN 301-65 50 ml 12
30165200 WEICONLOCK AN 301-65 200 ml 8
30172150 WEICONLOCK AN 301-72 50 ml 12
30172200 WEICONLOCK AN 301-72 200 ml 8
30138020 WEICONLOCK AN 301-38 20 ml 20
30138150 WEICONLOCK AN 301-38 50 ml 12
30138200 WEICONLOCK AN 301-38 200 ml 8
30148020 WEICONLOCK AN 301-48 20 ml 20
30148150 WEICONLOCK AN 301-48 50 ml 12
30148200 WEICONLOCK AN 301-48 200 ml 8
30700200 WEICONLOCK Aktivator F, sprej 200 ml 12
30700501 WEICONLOCK Aktivator F, kvapalina 1000 ml 6

Lak na zaistenie skrutiek
30020030 LAK na zaistenie skrutiek – červená 30 ml 20
30021030 LAK na zaistenie skrutiek – žltá 30 ml 20
30022030 LAK na zaistenie skrutiek – zelená 30 ml 20