1-zložkové lepidlá

WEICONLOCK AN 305-67

WEICONLOCK® AN 305-67 sa používa pre tesnenie a lepenie rúr a plôch všade tam, kde agresívne chemikálie a vysoké teploty hrajú svoju úlohu.

WEICONLOCK® AN 301-65 / NSF

WEICONLOCK® AN 301-65 sa používa ako tesnenie a lepenie rúr a plôch v strojárstve, výrobe strojov a zariadení. Vysoká viskozita umožňuje závitové spoje do M 80 príp. 3“
a utesnenie prírub a častí puzdier až do 0,5 mm.

WEICON CA 110 / NSF

WEICON VA 110 je univerzálne použiteľné kyanoakrylátové lepidlo s registráciou NSF, ktoré sa môže používať pre lepenie v citlivých oblastiach, ako sú potravinárstvo, oblasť pitnej vody, vo farmaceutickom priemysle, alebo pri výrobe hračiek.

WEICON Plast-o-Seal

Plast-o-Seal je trvale plastické univerzálne tesnenie.
Bez odvetrania je možná okamžitá montáž dielov.

WEICONLOCK - technické údaje

Tabuľka produktov WEICONLOCK pre výber typu

WEICONLOCK - katalóg, anaeróbne lepidlá

WEICONLOCK sú vysokohodnotné, anaeróbne lepiace a tesniace hmoty na báze špeciálnej metakrylátovej živice. Špeciálne vyrobenej pre hospodárne zaisťovanie, upevňovanie a utesňovanie skrutkových spojov, valcových dielov a plošných spojení.

Contact - sekundové (kyanoakrylátové) lepidlá

WEICON Contact sú sekundové (kyanoakrylátové), 1-zložkové lepidlá bez obsahu rozpúšťadiel, ktoré tvrdnú za studena. Pod vplyvom vzdušnej vlhkosti a vzduchu, na spájaných dieloch, polymerizujú a vytvrdzujú pod tlakom.
V sekundovej rýchlosti lepením spoja rôzne materiály medzi sebou, a navzájom, ako napr.:
• kovy
• plasty
• sklo
• keramiku
• drevo
• kožu
• prírodný a syntetický kaučuk (gumu)